LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton

LVMUY OTC
LVMUY
LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton OTC
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính LVMUY

Tóm tắt tài chính của LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LVMUY là 296.409B USD. EPS TTM của công ty là 5.64 USD, tỷ suất cổ tức là 1.45% và P/E là 21.00. Ngày thu nhập tiếp theo của LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton là 27 Tháng 7, ước tính là 2.73 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu