Panasonic Corp

PCRFY OTC
PCRFY
Panasonic Corp OTC
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PCRFY

Tóm tắt tài chính của Panasonic Corp với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PCRFY là 26.624B USD. EPS TTM của công ty là 1.07 USD, tỷ suất cổ tức là 1.62% và P/E là 10.54. Ngày thu nhập tiếp theo của Panasonic Corp là 3 Tháng 2, ước tính là 0.24 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền