Tencent Holding Ltd

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TCEHY nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu Tencent Holding Ltd

Lợi nhuận của TCEHY trong quý trước là 0.45 USD trong khi ước tính là 0.44 USD, chiếm 1.92 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 21.23B USD mặc dù con số ước tính là 20.87B USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.49 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 21.37B USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của TCEHY.

Thu nhập
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên