Tencent Holding Ltd

TCEHY OTC
TCEHY
Tencent Holding Ltd OTC
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TCEHY báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Tencent Holding Ltd với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TCEHY là 608.49B. EPS TTM của công ty là 3.00, lợi tức cổ tức là 0.28%, và P/E là 21.84. Ngày thu nhập tiếp theo Tencent Holding Ltd là 11 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền