Tencent Holding Ltd

TCEHYOTC
TCEHY
Tencent Holding LtdOTC
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TCEHY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Tencent Holding Ltd với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TCEHY là 465.379B USD. EPS TTM của công ty là 2.85 USD, tỷ suất cổ tức là 0.36% và P/E là 17.26. Ngày thu nhập tiếp theo của Tencent Holding Ltd là 9 Tháng 3, ước tính là 0.43 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu