PHA / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch PHA / TetherUS

Các thị trường nơi mà PHA / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử PHA / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaPHAUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
PHAUSDTPHA / TetherUSBINANCE0.1081−1.64%1.595M−76.02%0.11370.105511.442M
Mua
PHAUSDTPhala / Tether USDHUOBI0.1080883.60%1.208M144.02%0.1181470.1010898.402M
Mua
PHAUSDTPhala Network / Tether USWHITEBIT0.108092−1.64%141.082K−63.17%0.1130360.105516877.589K
Mua
PHAUSDTPhala Network/TetherOKX0.10875−0.48%131.438K−67.62%0.112900.10500923.52K
Mua
PHAUSDTPHALA NETWORK/TETHERUSBITRUE0.10810.46%127.913K−78.77%0.10980.107344.697K
Mua
PHAUSDTPHA / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.10841−1.27%127.14K−53.59%0.113220.10539898.929K
Mua
PHAUSDTPhala / USDTMEXC0.108388−1.27%86.446K−42.87%0.1131950.104787557.47K
Mua
PHAUSDTPhala/TetherGATEIO0.1082−1.37%77.089K−64.99%0.11270.1059533.612K
Mua
PHAUSDTPhala / TetherKUCOIN0.1084−1.00%61.922K−60.27%0.11270.1052401.429K
Mua
PHAUSDTPHALA NETWORK / TETHERCOINEX0.107892−1.38%3.813K−62.33%0.1120060.10511128.672K
Mua