PHILIPPINE PESO / U.S. DOLLAR
PHPUSD IDC

PHPUSD
PHILIPPINE PESO / U.S. DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

PHPUSD Biểu đồ Ngoại hối