Polymath / Bitcoin

POLYBTC BINANCE
POLYBTC
Polymath / Bitcoin BINANCE
 
Không có giao dịch

Polymath / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Polymath / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Polymath / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaPOLYBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
POLYBTCPolymath / BitcoinBINANCE0.00000988−1.00%−81.01%−0.000000100.000009940.0000098423.691K
Mua
POLYBTCPolymath / BitcoinBINANCEUS0.00000996−0.90%−90.64%−0.000000090.000010000.000009885.608K
Sức mua mạnh
POLYBTCPolymath / BTCUPBIT0.000009840−1.50%277.63%−0.0000001500.0000098400.0000098405.459K
Mua
POLYBTCPolymath / BitcoinPOLONIEX0.000009541.38%−91.61%0.000000130.000009540.0000095474
Mua
POLYBTCPolymath / BitcoinHITBTC0.000008800−9.47%91.88%−0.0000009200.0000095800.0000088000
Bán Mạnh