PYR / TetherUS

PYRUSDTBINANCE
PYRUSDT
PYR / TetherUSBINANCE
 
Không có giao dịch

PYR / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà PYR / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử PYR / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaPYRUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
PYRUSDTPYR / TetherUSBINANCE4.204.74%3.511M−34.54%4.224.00234.283K
Mua
PYRUSDTVulcan Forged PYR / TetherKUCOIN4.18534.51%1.628M1.74%4.20004.002290.05K
Sức mua mạnh
PYRUSDTVULCAN FORGED PYR/TETHERUSBITRUE4.213.44%861.097K−36.49%4.223.98130.834K
Mua
PYRUSDTPYR / Tether USDHUOBI4.20383.41%560.25K4.72%4.21253.992086.174K
Mua
PYRUSDTVulcan Forged PYR / TetherMEXC4.1873.33%548.99K−30.11%4.2053.97749.22K
Mua
PYRUSDTPYR / USDT Spot Trading PairPHEMEX4.212755.33%380.251K−13.41%4.225033.9995323.785K
Sức mua mạnh
PYRUSDTVulcan Forged/TetherGATEIO4.19824.72%101.764K23.05%4.21064.00926.968K
Sức mua mạnh
PYRUSDTVulcan Forged / Tether USWHITEBIT4.204.74%88.981K−3.75%4.224.015.598K
Sức mua mạnh
PYRUSDTPYRUSDT SPOTBITGET4.19664.68%83.902K−10.92%4.20974.00786.511K
Sức mua mạnh
PYRUSDTVULCAN FORGED PYR / TETHERCOINEX4.19574.87%7.085K−0.43%4.23494.0003478
Mua
PYRUSDTVulcan Forged / TetherBITTREX4.15900000−5.05%61310893.03%4.159000004.06500000149
Mua
PYRUSDTVulcan Forged / Tether USDPOLONIEX3.9756.97%10.00%3.9753.9750
Mua
PYRUSDTVulcan Forged PYR / Tether OmniHITBTC4.0432−4.03%00.00%4.04324.04320
Bán