Qtum / Bitcoin

QTUMBTCBINANCE
QTUMBTC
Qtum / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

Qtum / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Qtum / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Qtum / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaQTUMBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
QTUMBTCQtum / TetherMEXC0.00011961.70%100.087K−21.56%0.00012020.000117520.182K
QTUMBTCQtum / BitcoinKUCOIN0.000119580.78%64.211K−22.42%0.000120110.000118186.506K
Mua
QTUMBTCQtum / BitcoinBINANCE0.00011950.25%58.692K−51.71%0.00012020.00011847.824K
Mua
QTUMBTCQtum/BitcoinOKX0.00011970.42%56.187K−5.08%0.00012020.00011845.129K
Mua
QTUMBTCQTUM / BitcoinHITBTC0.000119500.20%55.091K−42.68%0.000120050.000118247.943K
Mua
QTUMBTCQtum / BitcoinHUOBI0.0001190.85%34.02K−41.78%0.0001200.0001177.794K
Mua
QTUMBTCQTUM / BITCOINCOINEX0.000119370.07%3.043K−6.19%0.000119880.00011813374
Mua
QTUMBTCQtum / BitcoinKRAKEN0.00011950.25%1.659K28.03%0.00011980.000119064
Mua
QTUMBTCQtum / BitcoinPOLONIEX0.00012012.21%7702820.75%0.00012010.000120116
Mua
QTUMBTCQtum / BTCUPBIT0.000118620−1.01%649−60.43%0.0001186200.00011862026
Mua
QTUMBTCQtum / BitcoinBITTREX0.000118180.42%188−87.15%0.000118180.0001181825
Mua