Qtum / Ethereum

QTUMETH KRAKEN
QTUMETH
Qtum / Ethereum KRAKEN
 
Không có giao dịch

Qtum / Ethereum Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Qtum / Ethereum được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Qtum / Ethereum trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaQTUMETH dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
QTUMETHQtum / EthereumBINANCE0.002181−0.50%−52.33%−0.0000110.0021960.0021692.887K
Bán
QTUMETHQTUM / EthereumHITBTC0.0021842−0.50%−11.90%−0.00001100.00219860.00216762.352K
Bán
QTUMETHQtum/EthereumOKX0.002180.46%−23.86%0.000010.002200.002161.657K
Bán
QTUMETHQtum / EthereumBITTREX0.002183261.54%22086.16%0.000033010.002185080.002158551.133K
Bán
QTUMETHQtum / EthereumHUOBI0.0021800.51%43.84%0.0000110.0021970.002177122
Bán
QTUMETHQtum / EthereumKRAKEN0.00217141.28%174.38%0.00002740.00219090.002157745
Bán