ROSE / TetherUS

ROSEUSDT BINANCE
ROSEUSDT
ROSE / TetherUS BINANCE
 
Không có giao dịch

ROSE / TetherUS Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà ROSE / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử ROSE / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaROSEUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
ROSEUSDTROSE / TETHERBINGX0.108892.41%−29.64%0.002560.114790.10467275.365M
Sức mua mạnh
ROSEUSDTROSE / TetherUSBINANCE0.10898−3.31%−30.56%−0.003730.114840.1069872.87M
Mua
ROSEUSDTROSEUSDT Perpetual ContractBYBIT0.1090−3.20%−5.55%−0.00360.11480.106929.104M
Mua
ROSEUSDTOasis Network / TetherKUCOIN0.10901−3.20%−6.73%−0.003600.114750.1070320.065M
Mua
ROSEUSDTOasis Network/TetherGATEIO0.108947−3.32%−7.33%−0.0037380.1147550.1070096.858M
Mua
ROSEUSDTROSE/USDTCOINBASE0.10910000−3.37%−32.27%−0.003800000.114500000.10720000856.179K
Mua
ROSEUSDTROSE / TetherUSBINANCEUS0.10894−3.58%−24.48%−0.004040.114530.10712800.112K
Mua
ROSEUSDTROSEUSDT SPOTBITGET0.108992.51%−36.74%0.002670.114410.10469510.488K
Mua
ROSEUSDTOASIS NETWORK / TETHERCOINEX0.108912−3.70%−15.77%−0.0041810.1144650.107106230.757K
Mua
ROSEUSDTOasis Network / TetherHITBTC0.109210−1.21%−93.99%−0.0013400.1092100.109210100
Mua