Bạc / Đô la Mỹ

XAGUSDSAXO
XAGUSD
Bạc / Đô la MỹSAXO
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức XAGUSD