BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

BBL SET
BBL
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BBL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BBL là 259.603B THB. EPS TTM của công ty là 14.31 THB, tỷ suất cổ tức là 2.57% và P/E là 9.51. Ngày thu nhập tiếp theo của BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED là 20 Tháng 10, ước tính là 4.37 THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu