BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BBL SET

BBL
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BBL là 196.611B. EPS TTM của công ty là 10.32, lợi tức cổ tức là 2.46%, và P/E là 9.98. Ngày thu nhập tiếp theo BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED là 21 Tháng 10, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền