BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BGT SET
BGT
BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BGT báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BGT là 465.305M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền