BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

BLAND SET
BLAND
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BLAND nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BLAND là 16.984B THB. EPS TTM của công ty là 0.04 THB, tỷ suất cổ tức là 3.06% và P/E là 22.07.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu