BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE

BOFFICE SET
BOFFICE
BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BOFFICE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BOFFICE là 5.866B THB. EPS TTM của công ty là 0.57 THB, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 13.90.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu