BROOKER GROUP PUBLIC CO (THE)BROOKER GROUP PUBLIC CO (THE)BROOKER GROUP PUBLIC CO (THE)

BROOKER GROUP PUBLIC CO (THE)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BROOK nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BROOKER GROUP PUBLIC CO (THE)

Tổng tài sản của BROOK trong Q1 24 là 4.20 B THB, tăng 18.44% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 9.23% trong Q1 24 tới 556.18 M THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY