COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING

CGD.R SET
CGD.R
COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CGD.R nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CGD.R là 3.637B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu