CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

CHG.R SET
CHG.R
CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CHG.R

Tóm tắt tài chính của CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CHG.R là 39.6B THB. EPS TTM của công ty là 0.38 THB, tỷ suất cổ tức là 5.56% và P/E là 9.42.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu