CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
CHG SET

CHG
CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CHG là 45.32B. EPS TTM của công ty là 0.09, lợi tức cổ tức là 1.21%, và P/E là 48.13. Ngày thu nhập tiếp theo CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED là 19 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền