CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

CPALL SET
CPALL
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CPALL báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CPALL là 538.986B. EPS TTM của công ty là 0.99, lợi tức cổ tức là 1.50%, và P/E là 62.39. Ngày thu nhập tiếp theo CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED là 24 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền