TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING

DTAC.R SET
DTAC.R
TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DTAC.R báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DTAC.R là 104.776B. EPS TTM của công ty là 1.46, lợi tức cổ tức là 7.16%, và P/E là 30.40. Ngày thu nhập tiếp theo TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING là 28 Tháng 1, ước tính là 0.30.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền