FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY

FSMART SET
FSMART
FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FSMART nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FSMART là 15.909B THB. EPS TTM của công ty là 0.45 THB, tỷ suất cổ tức là 1.84% và P/E là 50.12.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu