G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

GCAP.R SET
GCAP.R
G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GCAP.R nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GCAP.R là 443.279M THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu