INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

INET SET
INET
INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

INET nguyên tắc cơ bản

INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED tổng quan về cổ tức

INET dividends are paid annually. The last dividend per share was 0.04 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.79%