INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

IVL SET
IVL
INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IVL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IVL là 242.829B THB. EPS TTM của công ty là 6.05 THB, tỷ suất cổ tức là 2.66% và P/E là 7.15. Ngày thu nhập tiếp theo của INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED là 10 Tháng 11, ước tính là 1.91 THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu