KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY

KKP SET
KKP
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KKP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KKP là 58.849B THB. EPS TTM của công ty là 8.96 THB, tỷ suất cổ tức là 5.68% và P/E là 7.75. Ngày thu nhập tiếp theo của KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY là 19 Tháng 10, ước tính là 2.04 THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu