LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY

LPH SET
LPH
LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LPH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LPH là 4.238B THB. EPS TTM của công ty là 0.78 THB, tỷ suất cổ tức là 5.31% và P/E là 7.25.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu