MFEC PUBLIC CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MFEC nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MFEC PUBLIC CO LTD

Tổng tài sản của MFEC trong Q3 23 là 6.70B THB, tăng 5.25% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.21% trong Q3 23 tới 4.05B THB.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY