NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

NC.R SET
NC.R
NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NC.R

Tóm tắt tài chính của NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NC.R là 138.297M THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền