PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OR là 252B THB. EPS TTM của công ty là 0.86 THB, tỷ suất cổ tức là 2.38% và P/E là 24.30. Ngày thu nhập tiếp theo của PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY là 9 Tháng 5, ước tính là 0.37 THB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬