PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

PR9 SET
PR9
PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PR9 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PR9 là 9.042B. EPS TTM của công ty là 0.26, lợi tức cổ tức là 0.96%, và P/E là 43.24. Ngày thu nhập tiếp theo PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED là 1 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền