PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PR9 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PR9 là 15.726B THB. EPS TTM của công ty là 0.72 THB, tỷ suất cổ tức là 1.45% và P/E là 27.43.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu