SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING

SAT.R SET
SAT.R
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAT.R nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SAT.R là 8.461B THB. EPS TTM của công ty là 2.03 THB, tỷ suất cổ tức là 7.44% và P/E là 9.80.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu