THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
SAUCE SET

SAUCE
THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SAUCE là 11.25B. EPS TTM của công ty là 1.59, lợi tức cổ tức là 3.94%, và P/E là 19.93.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền