SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
SIRI SET

SIRI
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SIRI financial statements

Tóm tắt tài chính của SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SIRI là 18.727B. EPS TTM của công ty là 0.14, lợi tức cổ tức là 3.17%, và P/E là 9.02.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền