SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED

SKY SET
SKY
SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SKY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SKY là 6.594B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu