TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

TAKUNI SET
TAKUNI
TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TAKUNI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TAKUNI là 2.8B THB. EPS TTM của công ty là 0.12 THB, tỷ suất cổ tức là 0.71% và P/E là 29.55.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu