TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TTB SET

TTB
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TTB là 103.105B. EPS TTM của công ty là 0.08, lợi tức cổ tức là 4.21%, và P/E là 12.65. Ngày thu nhập tiếp theo TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED là 19 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền