ASIAN HEALTHCARE

1J3 SGX
1J3
ASIAN HEALTHCARE SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1J3 financial statements

Tóm tắt tài chính của ASIAN HEALTHCARE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1J3 là 92.376M. EPS TTM của công ty là 0.01, lợi tức cổ tức là 3.37%, và P/E là 21.12.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền