UNI-ASIA GRP

CHJ SGX
CHJ
UNI-ASIA GRP SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CHJ báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của UNI-ASIA GRP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CHJ là 104.538M. EPS TTM của công ty là 0.05, lợi tức cổ tức là 2.26%, và P/E là 24.58. Ngày thu nhập tiếp theo UNI-ASIA GRP là 4 Tháng 3, ước tính là 0.06.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền