LIAN BENG

L03 SGX
L03
LIAN BENG SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

L03 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của LIAN BENG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của L03 là 252.343M. EPS TTM của công ty là 0.05, lợi tức cổ tức là 1.98%, và P/E là 9.58.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền