SMI VANTAGE^

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Y45 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SMI VANTAGE^ với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của Y45 là 14.331M SGD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬