APPLE

AAPL.USD SIX
AAPL.USD
APPLE SIX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AAPL.USD

Tóm tắt tài chính của APPLE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AAPL.USD là 2.272T USD. EPS TTM của công ty là 6.20 USD, tỷ suất cổ tức là 0.66% và P/E là 32.80. Ngày thu nhập tiếp theo của APPLE là 2 Tháng 8, ước tính là 1.15 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu