ADVAL TECH N
ADVN SIX

ADVN
ADVAL TECH N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ADVN financial statements

Tóm tắt tài chính của ADVAL TECH N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ADVN là 135.032M. EPS TTM của công ty là 11.66, lợi tức cổ tức là 0.73%, và P/E là 15.87.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền