CS GROUP N

CSGN SIX
CSGN
CS GROUP N SIX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CSGN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CS GROUP N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CSGN là 13.953B CHF. Ngày thu nhập tiếp theo của CS GROUP N là 27 Tháng 10, ước tính là -0.09 CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu