DKSH N
DKSH SIX

DKSH
DKSH N SIX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DKSH N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DKSH là 4.936B. EPS TTM của công ty là 2.81, lợi tức cổ tức là 2.57%, và P/E là 27.04. Ngày thu nhập tiếp theo DKSH N là 7 Tháng 2, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền