FRESENIUS

FRE SIX
FRE
FRESENIUS SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FRE báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FRESENIUS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FRE là 19.204B. EPS TTM của công ty là 3.35, lợi tức cổ tức là 2.63%, và P/E là 15.90. Ngày thu nhập tiếp theo FRESENIUS là 23 Tháng 2, ước tính là 0.92.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền