NESTLE N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NESN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NESTLE N

Doanh thu của NESTLE N trong năm ngoái lên tới 94.42B CHF, phần lớn trong số đó — 25.22B CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Powdered and Liquid Beverages, năm trước mang lại 23.98B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NESTLE N 30.31B CHF, và năm trước đó — 26.26B CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia