O FUESSLI N
OFN SIX

OFN
O FUESSLI N SIX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của O FUESSLI N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của OFN là 192.814M. EPS TTM của công ty là 6.61, lợi tức cổ tức là 3.05%, và P/E là 14.86.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền