L'OREAL

OR SIX
OR
L'OREAL SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính OR

Tóm tắt tài chính của L'OREAL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OR là 222.805B CHF. EPS TTM của công ty là 8.04 CHF, tỷ suất cổ tức là 1.04% và P/E là 35.60. Ngày thu nhập tiếp theo của L'OREAL là 9 Tháng 2, ước tính là 4.19 CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền